Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi / Finanšu vadības pakalpojumi

 • Grāmatvedības politikas izstrāde;
 • Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites vešana;
 • Algu un nodokļu aprēķināšana;
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
 • Konsultēšana grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
 • Klienta interešu pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā;
 • Citi ar grāmatvedību saistīti jautājumi.

Kā mēs strādājam ar klientu:

Klients nodod visus grāmatvedības dokumentus (čekus, rēķinus u.c.) par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.-10.datumam. Klients izvēlas sev ērtāko dokumentu nodošanas veidu:

 • Personīgi nogādā tos SIA Administrācijas serviss birojā;
 • Mūsu grāmatvedis saņem dokumentus pie klienta iepriekš norunātā laikā;
 • Nosūta tos pa faksu;
 • Noskenē un nosūta pa e-pastu.

Mums nav nepieciešami dokumentu oriģināli, tos klients var glabāt savā birojā, mums iesniedzot kopijas.
Lai taupītu savu un klienta laiku mēs visiem mūsu klientiem lūdzam noslēgt līgumu ar VID par Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) vai izdarām to klienta vietā. Sīkāk par EDS šeit.
Saņemot visus dokumentus grāmatvedis veic to apstrādi un ievada datus EDS. Kad dati ievadīti, grāmatvedis par to paziņo klientam un viņš no sava datora pieslēdzas EDS un veic datu apstiprināšanu (elektroniskais paraksts) un dati automātiski tiek iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam.